Stichting Monument Woeste HoeveActueel


Op deze pagina treft u actuele zaken aan betreffende de Stichting.1. De herdenking in 2018 wordt gehouden op donderdag 8 maart 2018 vanaf 12.30 uur. De bijeenkomst in restaurant De Woeste Hoeve is alleen voor donateurs en genodigden. De plechtigheid bij het monument is voor iedereen toegankelijk.


2. Donateur Ingrid Bos heeft begin 2017 aan het Stichtingsbestuur gevraagd om plaatsing van richtingsborden op begraafplaats Heidehof opdat het Woeste Hoevelaantje gemakkelijker kan worden gevonden. De gemeente Apeldoorn heeft vervolgens borden geplaatst (zie foto). Ook heeft de gemeente op 31 oktober 2017 een tekstbord geplaatst aan het Woeste Hoevelaantje (zie foto). De eerste regel op dit bord luidt:"Op deze plaats liggen nog 4 van de 117 mannen die op 8 maart 1945 zijn gefusilleerd bij Woeste Hoeve en op Heidehof in een massagraf zijn begraven".

heidehof 2017 1 heidehof 2017 2


3. Op 29 juni 2017 is het Nieuwsblad per post verstuurd aan de donateurs van de Stichting.


4. Op woensdag 8 maart 2017 was de jaarlijkse herdenking bij het monument, georganiseerd door de Stichting.
Er was, ondanks het slechte weer, sprake van een grote opkomst. De herdenking begon met een bijeenkomst in restaurant De Woeste Hoeve voor donateurs en genodigden. Onze voorzitter, Harry Blom, sprak een welkomstwoord uit, met als thema "de kracht van het persoonlijke verhaal". Bestuurslid Han van Breugel overhandigde daarna aan Harry Blom een exemplaar van het door haar, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Stichting Monument Woeste Hoeve, samengestelde boekje "Sta eens even stil". Hierin wordt de geschiedenis van de Stichting beschreven. Bestuurslid Anneke Thijssen-ten Wolde verzorgde de jaarlijke toespraak, waarin zij aangaf waarom zij zich sterk verbonden voelt met de Stichting en het monument. De oorlogservaring van haar vader stond in haar toespraak centraal. Een leerling van cbs De Touwladder droeg aansluitend een gedicht voor.
Vervolgens was er een stille tocht naar het monument, waar twee leerlingen van De Touwladder een gedicht voordroegen. Er werden bij het monument kransen en bloemen gelegd door organisaties en nabestaanden, waarbij de stemmige muziek weer werd verzorgd door de Politiekapel Noord- en Oost-Gelderland.


5. Een kleine foto-impressie van de laatste herdenking (op 8 maart 2017):

2017a 2017b 2017c 2017d 2017e 2017f 2017g 2017h 2017i

herdenking2017actueel

herdenking 2017

© www.mijn-eigen-website.nl (design)